Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Zdravo okolje za zdravo mladino

 

Ime projekta: Zdravo okolje za zdravo mladino

Sredstva: Ministrstvo za zdravje in lastni viri

Vodilni partner: Ljudska univerza Ormož

Partnerji: Občina Ormož

Vrednost projekta: 46.869,09 EUR (95 % Ministrstvo za zdravje, 5 % lastni viri)

Trajanje projekta: 1. 1. 2020 – 15. 11. 2022

Opis projekta:

V program, ki smo ga naslovili Zdravo okolje za zdravo mladino, bomo zajeli mlade do 29. leta v občini Ormož. Program je namenjen sodelovanju mladih pri izvajanju Strategije RS za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012-2020 in predvideva krepitev kapacitet mladih in zagovorništvo mladih za zdravo in trajnostno prostorsko načrtovanje na lokalni ravni (zagotavljanje kakovosti življenja v lokalnem okolju, pravičnega dostopa do kakovostnih zelenih površin, sodelovanje pri načrtovanju zdravih sosesk). 

Ker v lokalnem okolju še ni izdelana Strategija mladih, ki zajema tudi področje zdravstva, ugotavljamo, da med mladimi v lokalnem okolju še nihče ne izvaja sistematičnega in kvalitetnega ozaveščanja mladih o pomenu javnega zdravja, skrbi za zdravo okolje oziroma o vplivu okolja na zdravje posameznika.

Program, ki ga prijavljamo, je nov za našo organizacijo in za naše lokalno okolje. Predstavlja povezovalni člen med mladimi in lokalnimi odločevalci ter širšo javnostjo in spodbuja ozaveščanje vseh skupin o skrbi za lokalno okolje ter njegovem vplivu na zdravje posameznika in na javno zdravje. Med mladimi spodbuja razmišljanje o okolju, v katerem živijo in jih ozavešča o pomenu zelenega in zdravega okolja ter vplivu okolja na njihovo zdravje. Pri prednostno načrtovanih dejavnostih smo se osredotočili predvsem na krepitev kapacitet mladih in zagovorništvo mladih za trajnostno prostorsko načrtovanje okolja mladih.

Glavni cilji:

Glavni specifični cilj, ki ga naslavljamo, je večja ozaveščenost odločevalcev in prebivalstva za večjo odgovornost družbe in posameznika za zdravje. Pri tem se opiramo na strategije RS za zdravje otrok v povezavi z okoljem za 2012-2020. Program bo ozaveščal mlade o pomenu javnega zdravja, skrbi za zdravo okolje oziroma o vplivu okolja na zdravje posameznika, v okviru programa se bodo zbirala mnenja in predlogi mladih za izboljšave, ki se bodo nato predstavile lokalnim odločevalcem in jih spodbudile k ukrepanju.

Glavne aktivnosti:

Ključne aktivnosti, ki jih bomo izvedli, so ozaveščanje in zagovorništvo mladih, izvedba delavnic, izvedba predavanj, poletna šola arhitekture, tribune za mlade, tabor arhitekture in delavnice igrive arhitekture. Mlade bomo ozaveščali preko sodobnih socialnih omrežij, ki so glavni komunikacijski kanali mladih (Facebook, Instagram), kjer bomo objavljali informacije o različnih možnostih dostopa do zdravstvenih storitev, pomembne članke, raziskave, analize na temo zdravja zdravega načina življenja, okolja, sosesk ter sledili oz. objavljali informacije o pomembnih (svetovnih) dnevih namenjenih zdravju (Svetovni dan boja proti AIDSu, Svetovni dan boja proti raku, Svetovni dan okolja, itd.); ta družbena omrežja bomo uporabili tudi za promocijo zelenih in zdravih lokacij v lokalnem okolju z objavljanjem fotografij in zapisov o njihovi uporabi. Če bo potrebno, bomo izpostavili možnosti za izboljšavo. Zbirali bomo mnenja, predloge, želje mladih in le-te predstavljali lokalnim odločevalcem.

Delavnice bodo namenjene spodbujanju preživljanja časa na prostem in motiviranju h gibanju in krepitvi pozitivne samopodobe. Predavanja bodo namenjena ozaveščanju mladih o vplivu okolja na krepitev javnega zdravja. V okviru poletne šole arhitekture pa se bodo mladi seznanili s smernicami zelenih mest in zdravih sosesk ter jih aplicirali v našem mestu in predlagali realne izboljšave. Tribune za mlade bodo namenjene diskusiji med mladimi in strokovnjakom za oblikovanje okolja in prostora v občini. Na tribunah bodo mladi, mlade družine in ostali prebivalci Ormoža dobili priložnost, da izpostavijo pereče okolijske in prostorske probleme, pa tudi primere dobrih praks, podajo lastne zamisli, rešitve in želje, ter se s pristojnim občinskim strokovnjakom pogovorijo o možnostih revitalizacije sosesk. Petdnevni tabor zelene arhitekture bo namenjen študentom arhitekture. Na taboru se bodo pogovorili o možnih izkoristkih posameznih območij v lokalnem okolju za izboljšanje kvalitete življenja mladih in oblikovali načrte ter predloge za izboljšanje izbranih površin, objektov, delov mesta. Delavnice arhitekture bodo namenjene otrokom v drugi in tretji triadi. Mladi se bodo pogovarjali, kako mesto narediti trajnejšo in svoje zamisli narisali, napisali, izdelali načrte.

 

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00