Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Za prihodnost podeželja

Za prihodnost podeželja Podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Sredstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vodilni partner – prijavitelj: Ljudska univerza Ormož

Partnerji: Kmetija Žitnik, Kmetija Kramberger, Kmetija Frešer, Eko kmetija Pri omi Neži, Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Osnovna šola Cirkovce

Vrednost operacije: 43.755,60 €

Trajanje operacije: 17. 10. 2019 – 16. 11. 2022

Odločba iz dne: 17. 10. 2019

Povzetek operacije:

Projekt Za prihodnost podeželja združuje trdno partnerstvo štirih kmetij in Ljudske univerze Ormož, z namenom, da se preučijo možnosti izvedbe in na kmetijah poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani.

V okviru projekta bo v treh letih na voljo 44 delavnic/ogledov na kmetijah, ki bodo ciljne skupine vseh starosti poučile in navdušile za uporabo doma pridelane hrane in njenem ugodnem vplivu na okolje in kvaliteto življenja posameznika. Pred tem bodo vključene kmetije ustrezno usposobljene z metodičnimi in didaktičnimi znanji za organizacijo kvalitetnega poteka delavnice. Skozi usposabljanje se bodo izdelali delovni listi za obiskovalce ter načrt za učno pot med njivami. S pomočjo izdelanih filmov in zloženk ter nakupom digitalnih pripomočkov pa bodo kmetije ne le metodološko in tehnično ampak tudi uporabnikom zanimivo pripravljeni na izvedbo delavnic.  

Partnerji v projektu so zelo uspešne kmetije, ki čutijo določeno pomanjkanje kompetenc pri prenosu svojega bogatega praktičnega znanja obiskovalcem. Zlasti pri stiku z mlado publiko, ko je treba uporabljati moderne vizualne metode.

 

Cilji operacije:

Splošni cilj je sodelovanje med kmetijami in ljudsko univerzo ter šolami kot pravnimi osebami, v okviru katerega se na kmetijah poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani. Tekom projekta se bo preučilo možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani. Pripravila se bo analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji in rezultati projekta se bodo čim uspešneje razširili med javnostjo. Cij je usposobiti, opremiti in opolnomočiti kmetije za kvalitetno izvajanje dopolnilnih dejavnosti s področja izobraževanja.

Aktivnosti:

konferenca ob začetku projekta

spoznavne delavnice

usposabljanja članov partnerstva

promocijski/izobraževalni videoposnetki kmetij

zloženke

kompleti delovnih listov

učna pot

nakup opreme oz. digitalnih pripomočkov za kmetije

poizkusnih delavnic/ogledov kmetije

prenos znanja in informacij o vlogi kmetije v projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva

konferenca ob koncu projekta

analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji za kmetije

 

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00