Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Razvoj nove dejavnosti z odprtjem novega delovnega mesta v CNC proizvodnji

4. javni poziv Lokalne akcijske skupine UE Ormož za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Ime projekta: »Razvoj nove dejavnosti z odprtjem novega delovnega mesta v CNC proizvodnji«

Akronim: »LAS CNC«

Obdobje trajanja: od 30. 9. 2020 do 31. 04. 2021

Financerja:  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Republika Slovenija

Vrednost operacije: Skupna vrednost operacije z DDV znaša 154.474,00 €.

Vrednost sofinanciranja: Ker je bilo na razpisu na voljo precej manj sredstev, je nabavljen stroj le delno sofinanciran iz tega projekta. Končna priznana vrednost projekta znaša 46.525,54 EUR in odobrena vrednost za sofinanciranje nepovratnih sredstev 39.546,71 EUR.

Vodilni partner - prijavitelj: Avtocenter Ormož storitve in trgovina d.o.o.

Projektni partner: Ljudska univerza Ormož

Ciljna skupina: Pripadniki ranljive ciljne skupine in ostala populacija v vseh treh občin (Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi). 

Namen operacije: Z izvedeno operacijo se udejanja vzpostavitev partnerstev za hitrejši razvoj gospodarstva, spodbuja se podporno okolje za podjetništvo ter krepi vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje. Povezujeta se sferi gospodarstva in izobraževanja s ciljem kreiranja izobraževanja po meri podjetij.

Ozadje operacije je diferenciacija aktivnosti vzpostavljenega partnerstva, ustvarjanje večjega prihodka, kakor tudi potreba po šolanju kadra na CNC strojih in zaposlovanju. SWOT analiza SLR LAS UE Ormož je pokazala, da je največji problem območja LAS UE Ormož pomanjkanje delovnih mest, ki ima za posledico zmanjševanje prebivalstva (mladi se selijo s trebuhom za kruhom v druge občine in v tujino) in staranje prebivalstva, ki je mnogo hitrejše kot to znaša v povprečju Slovenije. Operacija odpira 1 delovno mesto, hkrati pa z usposabljanjem na CNC stroju ustvarja pogoje za nova delovna mesta zlasti med ranljivimi ciljnimi skupinami (brezposelnimi osebami z nizkimi osebnimi prihodki).

Cilji operacije: Operacija nagovarja enega najbolj perečih problemov našega okolja – pomanjkanje kvalitetnih delovnih mest.

Opredelitev dolgoročnih ciljev operacije:

  • vzpostavitev partnerstev za skupne aktivnosti,
  • ustvarjanje delovnih mest,
  • ustvariti večji prihodek in s tem boljšo kvaliteto življenja na območju LAS,
  • spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo,
  • izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva in
  • kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja.

Opredelitev ciljev na ravni operacije:

  • nabava 1 CNC stroja in
  • izobraziti vsaj 7  CNC operaterjev iz ranljive ciljne skupine.

Prav tako se spodbuja enakost moških in žensk ter nediskriminacija. V izobraževanje bodo enakopravno vključene tudi ženske.

Povzetek operacije: Avtocenter Ormož je vodilni partner operacije, v okviru katerega bo nabavljena CNC stružnica, ki bo služila za odprtje novega delovnega mesta in bo omogočala izvajanje usposabljanj za bodoče CNC operaterje, ki jih izvaja Ljudska univerza Ormož.

Glavne aktivnosti operacije: V okviru operacije bo nabavljena CNC stružnica s Siemens krmiljenjem, dvema glavama in revolverjem z 12 orodji. Stružnica ima avtomatski podajalec ter omogoča dvostransko obdelavo.

Poleg tega bo izvedeno usposabljanje za bodoče CNC operaterje, ki ga bo organizirala Ljudska univerza Ormož. Gre za 40 urno usposabljanje za tiste, ki osnovna znanja že imajo. Razdeljeno je na delo na daljavo, ki obsega programiranje in pripravo na računalniku, ter na delo v delavnici na stružnici.

 

 

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00