Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Pijemo isto vodo

  IPA dvojezini sl-hr
  IPA fot eu logo sl
  IPA sluba vlade rs

Začetek projekta: maj 2010

Specifični cilji:

 • izdelava strategije dolgoročnega upravljanja
 • zagotovitev predpogojev (dokumentacija, dovoljenja) za organizirano odvajanje odpadnih voda s pomočjo kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadnih voda z čistilnimi napravami z upoštevanjem evropskih standardov, metod in tehnologij za odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • zmanjšanje onesnaževanja voda ter izvajanje preventivnih ukrepov, izobraževanje in dvig ozaveščenosti prebivalcev, posebno velikih onesnaževalcev o pomenu varovanja površinskih voda na celotnem čezmejnem območju, ekosenzibilizacija

  Projektni partnerji:

  • Međimurske vode d.o.o. Čakovec, vodilni partner
  • Občina Središče ob Dravi
  • Ekoremediacijski tehnološki center Celje
  • Razvojna agencija grada Čakovca – ČakRa d.o.o.
  • Ljudska univerza Ormož

Projektne aktivnosti, ki jih izvaja Ljudska univerza Ormož:

 • izobraževanje za dvig ekološke zavesti med prebivalci čezmejnega območja o potrebi zaščite voda ter seznanitev z ukrepi za zaščito okolja

Znesek sofinanciranja projekta (IPA sredstva):

 • 327.489,80 €

Projekt se zaključi 31. marca 2012.

Sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013

 

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:

Program /aktivnost

Štev. ur

Št. skupin

2010/11

Št. skupin

2011/12

Št. skupin

2012/13

UŽU- Most do izobrazbe

108

1

2

1

UŽU- Beremo in pišemo skupaj

51

1

2

2

Računalniška pismenost za odrasle

60

2

3

3

Računalniško in digitalno opismenjevanje

50

1

2

1

   UŽU - Knjige so zame

25

0

1

1

   Branje za znanje, za zabavo

22

1

1

1

UŽU - Razgibajmo življenje z učenjem

120

0

1

1

Legenda: UŽU: Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Znesek sofinanciranja projekta: 107.093,25 €

Projekt se zaključi decembra 2013.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Izobraževanje in svetovanje