Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Mobilno proti osamljenosti

 

2. javni poziv Lokalne akcijske skupine UE Ormož za Evropski sklad za regionalni razvoj 

Ime projekta: LAS MOBILNO PROTI OSAMLJENOSTI

Akronim: »LAS MOBILNI DOM«

Obdobje trajanja: od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021

Finančni viri: EU sklad za regionalni razvoj (39.704,88 €), sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko (9.926,22 €), lastni viri upravičenca (15.916,52 €).

Vodilni partner - prijavitelj: Z-Enaic SO.P.

Projektna partnerja: Zdravstveni dom Ormož in Ljudska univerza Ormož

Ciljna skupina: starejša populacija, starejši, osamljeni, zlasti ženske po 55 letu starosti

Namen projekta: Izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu. Iz SWOT analize Strategije LAS UE Ormož je bila ugotovljena hitra rast ostarele populacije in problemov, ki so s tem povezani. Inovativna rešitev je »MOBILNI DOM«, ker tega pri nas še ni.

Z izvajanjem nove dejavnosti mobilnega doma se bo v prakso prenesla znanstveno potrjena ugotovitev, da je mogoče zmanjšati osamljenost in jo odpraviti z druženjem izven lastnega doma, z udeležbo na izletih in potovanjih ter doživljaji, ki omogočijo preusmeritev misli iz sebe na druge, kar zmanjšuje osamljenost. Najem avtodoma za 6 oseb se zaradi njihove individualne obravnave, kjer lahko vsak sodeluje in je slišan, izkazuje kot preventivni pristop k zmanjševanju osamljenosti kot bolezni sodobnega časa. Udeleženci nove storitve za premagovanje osamljenosti se seznanijo z vsebino, ki preventivno prispeva k razvoju novih storitev pomoči in oskrbe na domu za zmanjšanje bolezni »osamljenost«.

Pri prikazu izvedbe nove storitve je pomembno, da udeleženci vedo, da nimajo stroškov s potovanjem in s prehrano, saj si od doma prinesejo svojo malico. V skupnem prikazu priprave zdravih obrokov na izletu pridobijo nove veščine za zdrav življenjski slog. Prav tako je pomembno, da se seznanijo z možnostmi druženja in izmenjave izkušenj, hkrati pa bodo spoznali območje občin Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi. V okviru storitve so bili oblikovani trije različni programi za spoznavanje lokalnega okolja ter znamenitosti.

LAS UE Ormož ima zeleno infrastrukturo, kot so postajališča za avtodome, elektro polnilnice, kakor tudi naravno in kulturno dediščino ter zanimivosti, ki jih marsikdo še ne pozna. Avtodom – mobilni dom se bo po urniku ustavil na drugem postajališču za avtodome, kjer bodo spoznali način uporabe in si bodo pod vodstvom vodje pripravili obrok hrane. Udeleženci spoznavajo nove ljudi in se oddaljujejo od svojih težav, kar bo pripomoglo, da razmišljajo o življenju drugih in ne le o sebi.

Cilji operacije »Mobilni dom«:

 • izboljšati kakovost življenja na območju LAS UE Ormož za ostarelo populacijo na domu;
 • zagotoviti pomoč na domu (pomoč pri gospodinjskih opravilih in manjša popravila) kot dopolnitev obstoječim programom zdravstvenega in socialnega varstva z namenom dostojanstvenega staranja;
 • izpeljati program podpore za zmanjšanje osamljenosti;
 • ustvariti novo ponudbo za premagovanje osamljenosti z mobilnim domom in vplivati na zmanjševanje številnih posledičnih bolezni;
 • pripraviti noveliran programa storitev za izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu za območje LAS UE Ormož;
 • vzdrževati medgeneracijsko povezovanje, izobraževanje starejše populacije in ciljnih skupin za funkcioniranje v družbi in ohranjanje fizičnega, socialnega in duševnega zdravja za zmanjšanje osamljenosti in
 • vzpostaviti partnerstvo za izvajanje programov za preprečevanje osamljenosti in izboljšano kakovost življenja ostarele populacije na domu.

Povzetek projekta: Vzdrževali bomo medgeneracijsko povezovanje, izobraževanje starejše populacije in ciljnih skupin za funkcioniranje v družbi in ohranjanje fizičnega, socialnega in duševnega zdravja za zmanjšanje osamljenosti. Vzpostavljeno bo partnerstvo za izvajanje programov za preprečevanje osamljenosti in izboljšano kakovost življenja ostarele populacije na domu. Operacija prispeva tudi k doseganju ciljev SLR LAS UE Ormož in ciljem PRP 2014-2020: razvoj novega programa za obvladovanje problemov starajoče družbe in razvoju novih, družbeno odgovornih programov kot dopolnitev obstoječim programom zdravstvenega in socialnega varstva.

Operacija spodbuja rabo obnovljivih virov energije z uporabo elektro vozila, s katerim se bo izvajala pomoč na domu in uporaba elektro polnilnice tudi v promocijske namene. Spodbuja se zdrav načina življenja z učnimi medgeneracijskimi delavnicami in mobilnim domom, kar prispeva k zmanjšanju osamljenosti. Operacija spodbuja razvoj turizma z uporabo treh postajališč za avtodome, kjer si bodo udeleženci pripravili obrok po principu lokalne samooskrbe ter spoznali območje LAS; avtodom bo imel magnetne table z logotipi in označbo operacije, kar bo tudi turistična atrakcija. V operacijo bomo vključevali ranljive skupine, kot so starejši, ženske in mladi v nove storitve za obvladovanje izzivov starajoče družbe.

Glavne projektne aktivnosti: Projekt ponuja programe za dopolnitev obstoječega socialnega varstva ter storitev dolgotrajne oskrbe za ostarelo populacijo na domu. Nadgradnja operacije » DANES ZA JUTRI« ugotavlja, da starajoča populacija ostaja večinoma doma in postaja osamljena.

AKTIVNOSTI:

 1. Koordinacija, vodenje.
 2. Promocija in obveščanje javnosti.
 3. Izvajanje pomoči na domu.
 4. Medgeneracijsko povezovanje in učenje za zmanjšanje osamljenosti.
 5. Priprava programa storitev za izboljšanje oskrbe ostarele populacije na domu.
 6. Vzpostavitev nove storitve »MOBILNI DOM« za premagovanje osamljenosti.
 7. Testiranje in izvedba programa storitev za izboljšanje oskrbe na domu.
 8. Podpora za zmanjševanje osamljenosti.
 9. Mobilni dom za premagovanje osamljenosti.

 

 

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00