Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE TER UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA

 

Ime projekta: Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016-2022


Obdobje trajanja: 20. 6. 2016 do 31. 3. 2022


Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Projektni partnerji: Ljudska univerza Ptuj (vodja konzorcija) in Ljudska univerza Ormož.


Ciljni skupini: zaposleni prebivalci Spodnjega Podravja, s posebnim poudarkom na manj izobraženih (največ V. stopnja izobrazbe) in starejših od 45 let; delodajalci Spodnjega Podravja.

Temeljni cilj: na področju Spodnjega Podravja razvijati dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene po modelu ISIO pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oz. usposabljanju, vključno z izvajanjem postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. S tem bomo pripomogli k povečanju kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Delodajalce bomo ozaveščali o pomenu izobraževanja, usposabljanja in razvoja ključnih kompetenc zaposlenih na vseh delovnih mestih.

Glavne projektne aktivnosti: vzpostavitev informativno-svetovalne dejavnosti, ki bo zagotavljala ustrezno panožno in prostorsko pokritost v regiji ter zagotavljala strokovno in kakovostno svetovalno podporo; sodelovanje s podjetji v regiji; izvajanje svetovanja po modelu ISIO in usmerjanje zaposlenih k nadaljnjemu izobraževanju ali usposabljanju; izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenih znanj, kompetenc in spretnosti za zaposlene; promocija projektnih aktivnosti; usposabljanje in izpopolnjevanje svetovalnih delavcev; spremljanje in evalvacija.

 

Podrobne aktivnosti projekta so objavljene na naši Facebook strani.

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00