Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Agriculture 3

 

Ime projekta: Mladinska izmenjava Agrikultura 3

Obdobje trajanja:  1. 3. 2022 do 31. 12. 2022

Mladinska izmenjava: Od 26. 8. 2022 do 1. 9. 2022

 

Financer: Erasmus+

Projektni partnerji: Ljudska univerza Ormož, Associazione culturale Eufemia (Italija), Be  International (Češka republika) in Asociatia Comunitatilor Interculturale (Romunija).

Ciljna skupina: mladi med 18 in 29 let

Povzetek projekta: 

V projektu mladinska izmenjava Agrikultura 3 nadaljujemo tradicijo mladinskih izmenjav. S predstavitvami pozitivnih primerov, s predavanji strokovnjakov, z izkustvenimi delavnicami, z delavnicami izdelave poslovnih načrtov, z razglabljanjem o problemih brezposelnosti mladih s poudarkom na reševanju težav v novih trendih kmetovanja bodo mladi pridobili nova znanja, veščine in ideje. S projektom mladinske mednarodne izmenjave Agrikultura 3 bodo udeleženci iz Italije, Romunije, Češke in Slovenije spoznali poklic in poslanstvo sodobnih kmetov, zeliščarjev, vinarjev ... in z njimi povezanih promotorjev, tržnikov, turističnih delavcev, razbili usidrane stereotipe o kmetovanju, razširili svoj pogled ter tako povečali svoje izobraževalne ali samo-zaposlitvene možnosti. V druženju z mladimi podjetniki (kmeti, zeliščarji, pivovarji, vinarji), naravovarstveniki in strokovnjaki ter v spoznavanju lokalnih dobrih praks sonaravnega kmetovanja, ki se dopolnjuje s turistično ponudbo, promocijo, marketingom in moderno zeleno okoljevarstveno miselnostjo, bodo spoznali priložnosti za razvoj novega življenjskega sloga in samozaposlitve.

 

Opis projekta:

Naš cilj je mladim približati sodobne trende kmetovanja, ki se obrača k sonaravnemu, trajnostnemu, ekološkemu načinu mišljenja in delovanja, hkrati pa uporablja najmodernejše tehnološke in digitalne pridobitve tako v kmetovanju kot v poslovanju, promociji, marketingu. Mlade želimo seznaniti z najsodobnejšimi trendi s področij kmetovanja, kmečkega turizma, poslovnega načrtovanja in naravovarstva, jih opremiti s potrebnimi znanji, veščinami, idejami in motivacijo za razvoj individualne poslovne poti v domačem ruralnem okolju. V projektu mladinske izmenjave Agrikultura 3 bodo udeleženci imeli možnost spoznati navdihujoče zgodbe in uspešne poslovne prakse, slišati strokovnjake različnih s temo povezanih področij, pridobiti pomembno znanje, ki jim bo olajšalo načrtovati lastno in edinstveno poslovno pot na področju kmetovanja, turizma, trženja uslug ali naravovarstva v domačem okolju.

Naši cilji so, da:

- Izvedemo predhodni pripravljalni sestanek in nato mladinsko izmenjavo s 4 partnerji (Slovenija, Romunija, Italija, Češka), na katero vsaka sodelujoča država pripelje 5 za tematiko zainteresiranih mladih in enega mladinskega voditelja.

- Mladi spoznajo poklic in poslanstvo sodobnih kmetov, zeliščarjev, sirarjev, pivovarjev, vinarjev, turističnih delavcev, naravovarstvenikov ipd. v druženju z njimi, z ogledi dobrih praks, interaktivnimi predavanji, s priložnostno vključitvijo v praktična opravila na kmetiji, z zabavnimi delavnicami in medkulturnimi aktivnostmi.

- Udeleženci se spoznajo z dobrimi praksami in pridobijo znanje od strokovnjakov. Spoznajo, da je v sonaravnem kmetovanju, turizmu in naravovarstvu priložnost za samozaposlitev mladih, tudi če niso lastniki kmetijskih zemljišč.

- Naučijo se pripraviti dober poslovni načrt za zagon kmetijske ali druge poslovne dejavnosti, promocijo in prodajo uslug ali produktov.

- Izmenjajo različna mnenja, izkušnje in ideje med mladimi različnih kulturnih okolij. Poglobijo razumevanje različnih mednarodnih kmetijskih in poslovnih praks ter njihov vpliv na lokalno in širše okolje, lokalni turizem, gospodarstvo, razvoj in na življenja mladih.

- Mladi iz urbanih ali podeželskih okolij, ki izhajajo ali ne izhajajo iz kmečkih družin, a se soočajo z brezposelnostjo, izseljevanjem ali migracijami, ugotovijo, da je življenjska priložnost tudi v modernem kmetovanju, z njim povezanim turizmom in v naravovarstvu.

- Mladi spoznajo mlade iz drugih geografskih, jezikovnih in poslovno kulturnih okolij, razvijejo pristne stike in socialno mrežo (nacionalno in mednarodno) v korist razvoja lastnih podjetnih idej.

- Dosežemo po vsaj tri objave o projektu in promociji rezultatov na Facebook straneh ali spletnih straneh vseh sodelujočih organizacij, da vsaka organizacija zagotovi vsaj 1 članek o projektu v lokalnih medijih in vsaka organizacija organizira vsaj 1 lokalni dogodek razširjanja rezultatov po izvedeni izmenjavi.

 

Glavne projektne aktivnosti: Predhodni pripravljalni sestanek in mladinska izmenjava

 

Infopack mladinske izmenjave

 

Nazaj

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: info@lu-ormoz.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00