Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Trgovec

Ime izobraževalnega programa: Trgovec
Naziv poklicne izobrazbe: Trgovec/Trgovka

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Trajanje izobraževanja: tri leta, vendar se program lahko izpelje tudi v dveh letih.
Izobraževalni program: ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec-ka uspešno opraviti:

 • splošno izobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

  Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

 Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

A - Splošnoizobraževalni predmeti

54

P1 – Slovenščina

obvezno

12

P2 – Matematika

obvezno

12

P3 – Tuji jezik

obvezno

9

P4 – Umetnost

obvezno

2

P5 – Družboslovje

obvezno

6

P6 – Naravoslovje

obvezno

6

P7 – Športna vzgoja

oproščena

7

B - Strokovni moduli

56

M1 – Temelji gospodarstva

obvezno

5

M2 – Poslovanje trgovskega podjetja

obvezno

17

M3 – Prodaja blaga

obvezno

29

M4 – Upravljanje z blagovno skupino živila

izbirno

5

M5 – Upravljanje z blagovno skupina tehnika

izbirno

5

M6 – Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov

izbirno

5

C – Praktično izobraževanje v šoli

obvezno

27

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

obvezno

36

D – Interesne dejavnosti

obvezno

6

E – Odprti kurikulum

obvezno

25

Pojasnilo k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:

Šola oz. dijak  izbere 1 strokovni modul izmed M4-M6.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in le-ta  nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča. Izvedbo opredeli izvedbeni kurikulum na šoli. Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Če udeleženci želijo v naši ustanovi opravljati samo zaključni izpit, morajo prinesti dokazilo, da je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja zaključnega izpita na njihovi matični šoli.

DODATNE INFORMACIJE:

Mladen Andrejević Lesjak
organizator izobraževanja

mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si
tel. 02/741 55 02

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe