Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Gastronomske in hotelske storitve

Ime izobraževalnega programa: Gastronomske in hotelske storitve
Naziv poklicne izobrazbe: Gastronom  hotelir / Gastronomka hotelirka

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Trajanje izobraževanja: tri leta, vendar se program lahko izpelje tudi v dveh letih.
Izobraževalni program: ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec-ka uspešno opraviti:

 • splošno izobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • vse interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključni izpit.

 Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

Programske enote

Obvezno / izbirno

Št. kreditnih točk

P1-Slovenščina

obvezno

12

P2-Matematika

obvezno

12

P3-Tuji jezik

obvezno

9

P4-Umetnost

obvezno

2

P5-Naravoslovje

obvezno

6

P6-Družboslovje

obvezno

6

P7-Športna vzgoja

oproščeni

7

Skupaj A

 

54

M 1-Osnove v gostinstvu

obvezno

16

M 2-Komuniciranje in poslovanje

obvezno

5

M 3-Priprava posameznih skupin jedi

izbirno

6

M 4-Priprava rednih obrokov

izbirno

8

M 5-Priprava izrednih obrokov

izbirno

7

M 6-Postrežba pijač

izbirno

4

M 7-Postrežba rednih obrokov

izbirno

10

M 8-Postrežba izrednih obrokov

izbirno

7

M 9-Eko turizem

izbirno

5

M 10-Kultura bivanja

izbirno

5

M 11-Tekstilije

izbirno

11

M 12-Slovenske narodne jedi

izbirno

3

M 13-Delikatesna kuhinja

izbirno

3

M 14-Peka pic

izbirno

3

M 15-Peka peciva

izbirno

3

M 16-Priprava jedi pred gostom

izbirno

3

M 17-Mešane pijače

izbirno

3

M 18-Slovenska vina

izbirno

3

M 19-Dekoracije

izbirno

3

M 20-Kreativnost

izbirno

3

M 21-Oskrba na domu

izbirno

3

Skupaj B

 

48

 Praktični pouk

 

36

 Praktično usposabljanje z delom

1.102 ure

46

 Interesne dejavnosti

 

6

 Odprti kurikulum

 

24

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

180

 

Pojasnilo k predmetniku:
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo  v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli:
Za vse dijake/odrasle udeležence izobraževanja sta obvezna strokovna modula M1 in M2. Med  izbirnimi strokovnimi moduli od M3 do M 11 dijak/odrasel udeleženec izobraževanja izbere strokovne module v obsegu  21 KT, med izbirnimi strokovnimi moduli od M 3 do M 21 pa modula v obsegu 6 KT.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in le-ta  nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča.

Izvedbo opredeli izvedbeni kurikulum na šoli.

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Če udeleženci želijo v naši ustanovi opravljati samo zaključni izpit, morajo prinesti dokazilo, da je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja zaključnega izpita na njihovi matični šoli.

DODATNE INFORMACIJE:

Mladen Andrejević Lesjak
organizator izobraževanja

mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si
tel. 02/741 55 02

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe