Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Srednje poklicno izobraževanje

Izobraževalni program traja tri leta, izvede pa se v dveh letih in se konča z zaključnim izpitom.

Uspešno končan izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja.

Udeleženci v programu povezano spoznavajo splošne in strokovne predmete, kar jim omogoča pridobiti sistematično strokovno-teoretično znanje na ustreznem poklicnem področju.

V program srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno:

  • končal osnovno šolo ali
  • končal program nižjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih in izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene pogoje,
  • pridobil zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu gastronomske in hotelske storitve.

Dokumentacija za vpis:

  • spričevalo zaključnega razreda osnovne šole ali
  • spričevala o končani predhodni srednješolski izobrazbi,
  • vpisnica,
  • izpisek iz matične knjige rojenih,
  • izpisek iz matične knjige poročenih (ženske),
  • izpisnica iz matične šole.

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe