Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Gastronomija

Ime izobraževalnega programa: Gastronomija PTI
Naziv poklicne izobrazbe: Gastronomski tehnik/Gastronomska tehnica

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe: gastronom  hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor ali
 • enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Trajanje izobraževanja: dve izobraževalni leti
Izobraževalni program: ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo biti uspešno opravljene naslednje obveznosti:

 • splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli,
 • odprti del kurikula,
 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicna matura.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

A - Splošnoizobraževalni predmeti

 

60

P1 – Slovenščina

obvezno

13

P2 – Matematika

obvezno

10

P3 – Tuji jezik

obvezno

13

P4- Umetnost

obvezno

2

P5- Zgodovina

obvezno

2

P6- Geografija

obvezno

2

P7- Sociologija

izbirno

2

P8- Psihologija

izbirno

2

P9- Fizika

obvezno

2

P10- Kemija

obvezno

2

P11- Biologija

obvezno

2

P12- Informatika

obvezno

3

P13- Športna vzgoja

oproščen/a

7

B - Strokovni moduli

 

38

M1- Receptorska dela

obvezno

4

M2- Naravna in kulturna dediščina

obvezno

8

M3- Oblikovanje gostinske ponudbe

obvezno

4

M4- Obroki in dogodki z animacijo

obvezno

16

M5- Priprava dietnih jedi

izbirno

3

M6- Catering

izbirno

3

M7- Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač

izbirno

3

M8- Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu

izbirno

3

M9- Hotelska in gospodinjska dela

izbirno

3

M10- Turistično destinacijski menedžment

izbirno

3

M11- Restavracijsko slaščičarstvo

izbirno

3

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

obvezno

3

D – Interesne dejavnosti

obvezno

4

E – Odprti kurikulum

obvezno

11

F – Poklicna matura

obvezno

4

Izbirni strokovni moduli:

Udeleženec lahko izbere strokovne module v obsegu 6KT izmed strokovnih modulov od M5 do M11.

Če udeleženci želijo v naši ustanovi opravljati samo poklicno maturo, morajo prinesti dokazilo, da je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja poklicne mature na njihovi matični šoli.

DODATNE INFORMACIJE:

Mladen Andrejević Lesjak
organizator izobraževanja

mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si
tel. 02/741 55 02

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe