Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Elektrotehnik

Ime izobraževalnega programa: Elektrotehnik PTI
Naziv poklicne izobrazbe: Elektrotehnik/Elektrotehnica

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno pridobil:

 • izobrazbo elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, mehatronik operater, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik ali
 • drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju elektrotehnike ali
 • enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Trajanje izobraževanja: dve izobraževalni leti
Izobraževalni program: ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo biti uspešno opravljene naslednje obveznosti:

 • splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli,
 • odprti del kurikula,
 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicna matura.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz elektrotehnike,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Obvezno/izbirno

60

P1 – Slovenščina

obvezno

13

P2 – Matematika

obvezno

10

P3 – Tuji jezik

obvezno

13

P4 – Umetnost

obvezno

2

P5 – Zgodovina

obvezno

2

P6 – Geografija

obvezno

2

P7 – Sociologija

izbirno

2

P8 – Psihologija

izbirno

2

P9 – Fizika

obvezno

4

P10 – Kemija

obvezno

2

P11 – Informatika

obvezno

3

P12 – Športna vzgoja

oproščena

7

B - Strokovni moduli*

 

36

M1 – Podjetništvo s poslovnim razumevanjem

obvezno

2

M2 – Programirljive naprave

obvezno

5

M3 – Uporaba električnih vezij in naprav

obvezno

5

M4 – Načrtovanje električnih instalacij

izbirno

8

M5 – Elektromotorni pogoni in regulacije

izbirno

8

M6 – Proizvodnja in prenos električne energije

izbirno

8

M7 – Vzdrževanje računalniške opreme

izbirno

8

M8 – Upravljanje distribucijskih omrežij

izbirno

8

M9 – Regulacije v avtomatiziranih postrojih

izbirno

8

M10 – Uporaba mikroprocesorskih naprav

izbirno

8

M11 – Pridobivanje in pretvarjanje električne energije

izbirno

8

M12 – Prenos in zapis informacij

izbirno

8

M13 – Oprema za multimedijsko tehniko

izbirno

8

M14 – AV komunikacije

izbirno

8

M15 – Spletne aplikacije v multimedijski tehniki

izbirno

8

M16 – Računalniško oblikovanje

izbirno

8

C – Praktično izobraževanje v šoli

obvezno

12

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

obvezno

4

D – Interesne dejavnosti

obvezno

4

E – Odprti kurikulum

obvezno

12

F – Poklicna matura

obvezno

4

Izbirni strokovni moduli:

Udeleženec lahko izbere tri strokovne module v obsegu 24 KT.

 • M4, M5 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M16 ali
 • M6, M8 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M16 ali
 • M9, M10 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M16 ali
 • M10, M12 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M16 ali
 • M13, M14 in enega od preostalih strokovnih modulov med M4 in M16.

Če želijo udeleženci v naši ustanovi opravljati samo poklicno maturo, morajo prinesti dokazilo, da je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja poklicne mature na njihovi matični šoli.

DODATNE INFORMACIJE:

Mladen Andrejević Lesjak
organizator izobraževanja

mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si
tel. 02/741 55 02

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe