Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik

Ime izobraževalnega programa: Ekonomski tehnik PTI
Naziv poklicne izobrazbe: Ekonomski tehnik/Ekonomska tehnica

POGOJI ZA VPIS

  V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • srednjo poklicno izobraževanje (pridobljen naziv srednje poklicne izobrazbe trgovec, administrator),
 • enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Trajanje izobraževanja: dve izobraževalni leti
Izobraževalni program: ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe morajo biti uspešno opravljene naslednje obveznosti:

 • splošno izobraževalni predmeti in strokovni moduli,
 • odprti del kurikula,
 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicna matura.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

A - Splošnoizobraževalni predmeti

 

61

P1 – Slovenščina

obvezno

13

P2 – Matematika

obvezno

10

P3 – Tuji jezik

obvezno

13

P4 – Tuji jezik II

obvezno

4

P5 – Umetnost

obvezno

2

P6 – Zgodovina

obvezno

2

P7 – Geografija

obvezno

2

P8 – Sociologija

izbirno

2

P9 – Psihologija

izbirno

2

P10 – Kemija

obvezno

3

P11 – Biologija

obvezno

3

P12 – Športna vzgoja

oproščena

7

B - Strokovni moduli

 

36

M1 – Projekti in poslovanje podjetja

obvezno

14

M2 – Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja

obvezno

12

M3 – Finančno poslovanje

izbirno

7

M4 – Materialno knjigovodstvo

izbirno

7

M5 – Komercialno poslovanje

izbirno

7

M6 – Upravno administrativno poslovanje

izbirno

7

M7 – Zavarovalne storitve

izbirno

6

M8 – Bančno poslovanje

izbirno

6

M9 – Poštni promet

izbirno

6

M10 – Finančno knjigovodstvo

izbirno

6

M11 – Neposredno trženje

izbirno

6

 

 

C – Praktično izobraževanje v šoli

obvezno

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

obvezno

3

D – Interesne dejavnosti

obvezno

4

E – Odprti kurikulum

obvezno

12

 

*Izbirni strokovni moduli: Udeleženec lahko izbere 1 modul izmed modulov M3 – M6 in 1 modul

izmed modulov M7 – M11.

Če udeleženci želijo v naši ustanovi opravljati samo poklicno maturo, morajo prinesti dokazilo, da

je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja poklicne mature na njihovi matični šoli.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Mladen Andrejević Lesjak

organizator izobraževanja

mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si
tel. 02/741 55 02

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe