Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Poklicno tehniško izobraževanje

Izobraževanje traja 2 izobraževalni leti in se konča s poklicno maturo.

Poklicno-tehniško izobraževanje omogoča absolventom srednjega poklicnega izobraževanja pridobiti srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po štiriletnih izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.

S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja prav tako omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

V program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno:

  • končal program srednjega poklicnega izobraževanja in izpolnjuje druge z izobraževalnim programom določene pogoje,
  • pridobil zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu gastronomski tehnik.

Dokumentacija za vpis:

  • spričevala o končani predhodni srednješolski izobrazbi,
  • izpisek iz matične knjige poročenih (ženske),
  • vpisnica,
  • izpisek iz matične knjige rojenih,
  • izpisnica iz matične šole.

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe