Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Predšolska vzgoja

Ime izobraževalnega programa: Predšolska vzgoja
Naziv strokovne izobrazbe: Vzgojitelj predšolskih otrok / Vzgojiteljica predšolskih otrok

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • četrti letnik gimnazije brez mature,
 • gimnazijo s splošno maturo ali
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Trajanje izobraževanja: eno izobraževalno leto
Izobraževalni program: ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

Strokovni moduli

40

M1 – Komunikacijske veščine

obvezno

3

M2 – Predšolska pedagogika

obvezno

3

M3 – Razvojna psihologija

obvezno

3

M4 – Varnost in zdravje v vrtcu

obvezno

3

M5 – Kurikulum oddelka v vrtcu

obvezno

6

M6 – Likovno, glasbeno in plesno izražanje

obvezno

16

M7 – Matematika kot igra

izbirno

3

M8 – Otrok in jezik

izbirno

3

M9 – Narava in družba za otroke

izbirno

6

M10 – Likovno izražanje

izbirno

3

M11 – Glasbeno izražanje

izbirno

6

M12 – Plesno izražanje

izbirno

3

M13 – Šport skozi igro

izbirno

3

M14 – Multimedije

izbirno

3

Praktično usposabljanje z delom

 

12

Odprti kurikulum

 

4

Poklicna matura (nastop in zagovor)

 

4

*Izbirni strokovni moduli:

Izbirni strokovni moduli: šola ali dijak izbere strokovne module od M7 do M14 v obsegu 6 KT.

Če udeleženci želijo v naši ustanovi opravljati samo poklicno maturo, morajo prinesti dokazilo, da je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja poklicne mature na njihovi matični šoli.

DODATNE INFORMACIJE:

Mladen Andrejević Lesjak
organizator izobraževanja

mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si
tel. 02/741 55 02

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe