Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Ekonomski tehnik - poklicni tečaj

Ime izobraževalnega programa: Ekonomski tehnik (poklicni tečaj)
Naziv poklicne izobrazbe: Ekonomski tehnik/Ekonomska tehnica

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • četrti letnik gimnazije brez mature,
 • gimnazijo s splošno maturo ali
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Trajanje izobraževanja: eno izobraževalno leto
Izobraževalni program: ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:

 • obveznih strokovnih modulih,
 • izbirnih strokovnih modulih,
 • odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

Strokovni moduli

   

M1 - Poslovanje podjetij s projekti

obvezno

14

M2 - Ekonomika

obvezno

9

M3 - Delovanje gospodarstva

obvezno

13

M4 – Finančno poslovanje

izbirno

6

M5 – Materialno knjigovodstvo

izbirno

6

M6 – Komercialno poslovanje

izbirno

6

M7 – Upravno-administrativno poslovanje

izbirno

6

M8 – Zavarovalne storitve

izbirno

5

M9 – Bančno poslovanje

izbirno

5

M10 – Poštni promet

izbirno

5

M11 – Finančno knjigovodstvo

izbirno

5

M12 – Neposredno trženje

izbirno

5

Praktično izobraževanje v šoli

   
 

Praktični pouk

 

18

Praktično usposabljanje z delom

   
 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

4

Odprti del kurikuluma

   
 

Odprti kurikulum

 

5

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

60

*Izbirni strokovni moduli: Udeleženec lahko izbere 1 modul izmed modulov M4 – M7 in 1

modul izmed modulov M8 – M12.

Če udeleženci želijo v naši ustanovi opravljati samo poklicno maturo, morajo prinesti dokazilo, da je poteklo 2 leti od zadnjega opravljanja poklicne mature na njihovi matični šoli.

DODATNE INFORMACIJE:

Mladen Andrejević Lesjak
organizator izobraževanja

mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si
tel. 02/741 55 02

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: lu-ormoz@guest.arnes.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00

Pridobitev izobrazbe