Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Svetovalec za kakovost

V sklopu projekta Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih se je naš organizator izobraževanja odraslih Mladen Andrejević Lesjak usposobil za svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih. 

Svetovalci za kakovost so usposobljeni za:

  • svetovalno delo pri opredeljevanju kakovosti – oblikovanje vizije, poslanstva, skupnih vrednot in dolgoročnih ciljev razvoja kakovosti izobraževanja odraslih,
  • svetovalno pomoč in dajanje povratnih informacij pri načrtovanju in izpeljevanju presojanja kakovosti izobraževanja odraslih z uporabo metod in tehnik samoevalvacije po modelu POKI ter pri načrtovanju vpeljevanja izboljšav kakovosti izobraževanja odraslih in za svetovanje pri njihovem vpeljevanju v prakso.

Naloge našega svetovalca za kakovost so:

  • informiranje o izvedenih aktivnosti in svetovanje o načrtovanih aktivnosti na področju kakovosti,
  • sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta razvoja kakovosti in sodelovanje pri predlogih za načrtovanje, pripravo in izpeljavo samoevalvacije,
  • seznanitev vodstva zavoda, članov Sveta zavoda, članov Andragoškega zbora, članov Strokovnega aktiva z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti,
  • sodelovanje pri organizaciji Dne za kakovost,
  • sodelovanje v Omrežju svetovalcev za kakovost.

Ljudska univerza Ormož
Vrazova ulica 12
2270 Ormož

Telefon: 02 741 55 00
Mobitel: 070 766 976
E-pošta: info@lu-ormoz.si

Uradne ure
ponedeljek-petek: 8.00 - 12.00
sreda: 15.00 - 17.00