Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Zavedajoč se pomena odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih  smo se v naši izobraževalni ustanovi v izobraževalnem letu 2002/2003 vključili v projekt POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje.

V sklopu projekta smo oblikovali skupino za kakovost, ki jo sestavlja 5 članov – predstavniki zaposlenih in zunanjih sodelavcev – izobraževalci z dobrim poznavanjem dela Ljudske univerze Ormož in pestrimi andragoškimi izkušnjami.

Pod strokovnim vodstvom strokovnjakov Andragoškega centra Slovenije za področje kakovosti smo izdelali samoevalvacijsko poročilo in akcijski načrt in tako pričeli z bolj kontinuiranim spremljanjem dela na področju kakovosti v naši izobraževalni ustanovi.

Izbrali smo področje kakovosti – izobraževalna organizacija in partnerji s podpodročjem možnosti vplivanja in sodelovanja partnerjev v učnem procesu ter kazalnike kakovosti, za katere smo menili, da so najbolj občutljivo področje v našem delovanju.

Raziskali smo vpliv delodajalcev na načrtovanje, vsebino in izpeljevanje izobraževalnega procesa, možnosti razvoja izobraževalnih programov in vključenost partnerjev v evalvacijo izobraževanja odraslih.

Ob zaključku sodelovanja v projektu POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje smo organizirali in izpeljali konferenco Vzemimo razvoj izobraževanja za delo v svoje roke.