Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Komisija za kakovost

Na podlagi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS št. 76/06 in 68/17) in 2. odstavka 68. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS 6/18) je direktorica za štiriletno obdobje predlagala in imenovala Komisijo za kakovost Ljudske univerze Ormož za šolsko leto 2022/2023.

Za obdobje od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026 je na predlog direktorice novo sestavo Komisije za kakovost sprejel in potrdil Svet zavoda na svoji 7. redni seji dne 17. 11. 2022.

Člani:

1. Ana Kaučič, organizatorka izobraževanja, predsednica komisije za kakovost,

2. Viki Ivanuša, direktorica, članica komisije za kakovost,

3. Janja Meško, organizatorka izobraževanja, članica komisije za kakovost,

4. Monika Kirič, vodja mladinskih programov, članica komisije za kakovost,

5. Marina Korpar, organizatorka izobraževanja odraslih, članica komisije za kakovost,

6. Milena Zorčič, predstavnica udeležencev, članica komisije za kakovost,

7. Gorazd Pintarič, predstavnik delodajalcev, član komisije za kakovost.

 

Andragoški zbor je soglasno sprejel in potrdil novo sestavo Komisije za kakovost za šolsko leto 2022/2023 na 36. seji dne 11. 11. 2022.

Komisija za kakovost na Ljudski univerzi Ormož deluje od šolskega leta 2002/2003. Komisija spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Izobraževalna ustanova vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani. Vsebina letnega poročila je opredeljena v 20. členu Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja.