Na naših spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotov ne bi mogli nuditi.

Osnovna šola za odrasle

Uspešno končana osnovna šola predstavlja prvo zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja iz predmetov, kot sta matematika in slovenščina, temveč spletemo marsikateri medčloveški odnos ter se naučimo učiti. To je trdna podlaga za življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.

Program je namenjen odraslim, ki niso dokončali redne osnovne šole, ter mlajšim odraslim, starim najmanj 15 let, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovne šole.

POGOJI ZA VPIS

Vpiše se lahko vsak, ki je:

  • izpolnil osnovnošolsko obveznost in ima vsaj 15 let ali
  • končal osnovno šolo s prilagojenim programom.

Za vpis potrebujete:

  • potrdilo o izpolnjenem obveznem šolanju (mladostniki),
  • spričevalo redne osnovne šole o zadnjem končanem razredu,
  • osebni dokument.

Vpis poteka vse leto, pouk pa ob podpori različnih aktivnih in dinamičnih učnih metodah za odrasle, ki se prilagajajo posamezniku, njegovim možnostim in potrebam.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Delo je zastavljeno tako, da je v enem šolskem letu mogoče opraviti dva razreda.

Izobraževalni program omogoča doseganje standardov znanj in ciljev enakovrednim izobraževanju za mladino.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje programa osnovne šole za odrasle mora udeleženec/ka:

  • s pozitivno oceno opraviti vse, z učnim načrtom predvidene, predmetne obveznosti. 


NAČIN IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje poteka kot:

  • organizirano skupinsko ali vodeno individualno izobraževanje,
  • možnost brezplačne učne pomoči in pomoči v središču za samostojno učenje.

Udeleženci, mlajši od 18 let, so po Zakonu o osnovni šoli upravičeni do brezplačnega prevoza v šolo. Udeležencem izobraževanja, ki se v šolanje vključijo na podlagi pogodbe z Zavodom za zaposlovanje, se potni stroški krijejo na podlagi obrazca za prisotnost IZO 1-A, udeleženec vsakokratno prisotnost na obrazcu, ki je priloga dnevnika, potrdi s podpisom, podpiše se tudi učitelj, ki izvaja pouk.

Program je za udeležence v celoti brezplačen, financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Program se izvaja samo ob zadostnem številu udeležencev.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Ana Kaučič,
organizatorka izobraževanja

ana.kaucic@lu-ormoz.si
tel. 02/741 55 02